Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

hellsinki
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
hellsinki
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viamotyla-noga motyla-noga
hellsinki
Reposted fromkonbeto konbeto viamotyla-noga motyla-noga
hellsinki
7640 672f 500
Reposted fromkubuszmens kubuszmens viaargasek argasek
hellsinki
2451 575d
Reposted fromadkagar adkagar
hellsinki
3570 e1a5 500
Reposted fromadkagar adkagar

July 04 2015

hellsinki
hellsinki
2442 2ae3 500
Reposted fromadkagar adkagar

July 03 2015

hellsinki
hellsinki
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
hellsinki
Reposted fromoski oski viainajaa inajaa
hellsinki
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
hellsinki
8757 275e
Reposted fromadkagar adkagar
hellsinki
4145 49ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
hellsinki
9301 ef10 500
Hannibal S03E04

July 02 2015

hellsinki
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera

July 01 2015

hellsinki
5473 776f 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaatheism atheism

June 30 2015

hellsinki
8693 4455 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
hellsinki
5821 1245
Reposted fromillidan illidan viamolotovcocktail molotovcocktail
hellsinki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl